Change language

Header menu

Høringssvar

Københavns Museum samarbejder med Københavns og Frederiksberg Kommuner om at sikre bevaringsværdier i byen

Museet afgiver høringssvar i forbindelse med lokalplaner, kommuneplaner og byggesager. Vi foretager en arkivalsk kontrol og rådgiver planmyndighederne, hvor vi udpeger, undersøger og dokumenterer bevaringsværdier og kulturmiljøer. På denne måde kan kommunerne bruge det i det videre arbejde, så bevaringsværdierne sikres bedst muligt.

Når museet skal lave et høringssvar, besigtiger vi området og bygningerne. Vi kigger på historiske kort, fotomateriale og i arkiver, inden vi skriver et høringssvar og sender det til kommunen. På denne måde dokumenteres området og bygningerne.

Find museets høringssvar på byggesager på Østerbro her
Find museets høringssvar på byggesager på Vesterbro her
Find museets høringssvar på byggesager i Valby her
Find museets høringssvar på byggesager i Sydhavn her
Find museets høringssvar på byggesager på Nørrebro her
Find museets høringssvar på kommuneplaner
Find museets høringssvar på byggesager på Islands Brygge her
Find museets høringssvar på byggesager fra Indre by her
Find museets høringssvar på byggesager i Husum her
Københavns Museum dokumenterer byens bygninger og kulturmiljø
Find museets høringssvar på byggesager på Frederiksberg her
Find museets høringssvar på byggesager i Brønshøj her

Sider