Change language

Header menu

Stejlepladsen i Københavns Sydhavn

  • Københavns Museum
I Københavns Sydhavn, for enden af Bådehavnsgade, ligger et af byens sidste originale fiskerimiljøer. Fra 2020 planlægges 550 boliger her.

Efter store borgerdrevne protester mod opførelsen af den sidste etape af Ørestaden, på det store naturområde Strandengen på Amager Fælled, blev udviklingsplanerne i 2017 for en stund sat på pause. Det betød dog, at Københavns Borgerrepræsentation gik i gang med at lede efter alternative byggegrunde, hvor de mange kvadratmeter kunne opføres. Valget faldt på tre fredede naturgrunde: Den nærtliggende campingpladsgrund (senere døbt Lærkesletten), et område ved Selinevej på Kalvebod Fælled og stejlepladsen på Bådehavnsgade i Sydhavnen. Den 19. marts 2019 besluttede et flertal i Folketinget at affrede de tre grønne områder. Allerede i november 2019 var der udnævnt en vinder af arkitektkonkurrencen om udviklingen af Stejlepladsen. Ved vedtagelsen af Kommuneplan 2019 i februar 2020 kan byggeriet på Stejlepladsen gå i gang og et betydningsfuldt kulturmiljø kan gå tabt.

Kulturmiljø

Stejlepladsen i Københavns Sydhavn, hvor der efter planen skal opføres 550 boliger, er et stort grønt areal beliggende med den gamle Fiskerhavn mod nord, en række bådeklubber mod syd og Sydhavnstippen mod vest. Stejleplads er betegnelsen for et område, hvor fiskere kan hænge deres garn på pæle eller stativer, hvor det tørres, renses og repareres. Det er også her fiskernes bundgarnspæle skæres til og opbevares vinteren over. Stejlepladsen har de sidste 30 år været fredet, og her har Fiskerhavnens erhvervsfiskere ordnet deres garn og bundgarnspæle. Denne arbejdsgang vil dog ændre sig, når det nye byggeri opføres på det grønne areal.

By & Havn lægger i deres planer stor vægt på, at der skal værnes om det liv, der udspiller sig i området, både i bådeklubberne og ved Fiskerhavnen. Det vil dog uden tvivl have en påvirkning på det lille fiskerimiljø, når Stejlepladsen bliver bebygget. Fra et kulturhistorisk synspunkt vil det også have stor betydning for kulturmiljøet som helhed, at stejlepladsen forsvinder. Pladsen er vigtig for forståelsen af den arbejdsgang, områdets fiskere har haft i de sidste mange år. Når stejlepladsen bebygges, vil en del af denne fortælling forsvinde.