Change language

Header menu

Sankt Joseph Søstrenes Kloster

På Østerbro blev i 1905 opført et kloster. I dag er nonnerne flyttet ud, men klosterhistorien lader sig stadig aflæse.

I 1905 byggede Sankt Joseph Ordenen klosteret, hvor søstrene ville etablere sig for at hjælpe syge mennesker. Ordenen købte fem sammenhængende grunde, rev de eksisterende bygninger ned og opførte en ny stor bygning, som skulle huse de syge beboere, en præst og søstrene selv.  

Søstrenes antal var faldende, og derfor besluttede Sankt Joseph Ordenen i samarbejde med Københavns Kommune at se sig om efter en anden måde at bruge bygningerne på og satte bygningerne til salg i 2014. Boligselskabet Bo-Vita købte bygningerne med henblik på at udvikle den til plejecenter og seniorbofællesskab. Klosteret er blevet omdannet til et seniorbofællesskab, mens en ny bygning i fire etager er blevet indrettet til plejecenter. Projektet er tegnet af RUBOW Arkitekter. .

Københavns Museum indgav et høringssvar i forbindelse med lokalplanforslaget for området i 2016.

Ingen udskænkning i kælderen!

I Københavns Byggesagsarkiv kan man læse, at klosterbebyggelsen på Strandvejen 91 blev tegnet af arkitekterne M. Larsen og Mandrup-Poulsen. Bebyggelsen bestod af fire fløje, heraf tre beboelsesfløje, en kirkefløj samt en præstebolig. Bygningsinspektoratet godkendte byggeansøgningen med enkelte ændringer og understregede, at kælderen aldrig måtte benyttes til beværtning.

Komfort anno 1905

Første sal og kvisten blev indrettet til beboelse med mange mindre værelser side om side. I kælderen lå de praktiske og tekniske funktioner, som køkken med komfur, vaskerum, kedel, spisestue og portner. I byggesagen bliver det fremhævet, at man indrettede wc på alle etager, og at det derfor ikke var nødvendigt at opføre en gårdlatrin. Søstrene prioriterede også at opføre en elevator og etablere et centralvarmesystem. Klosteret blev anlagt som en moderne servicebygning, hvor det skulle være komfortabelt at bo og arbejde.

Kirkefløjen blev med sine 20 meter bebyggelsens højeste bygning.  Kirken blev desuden markeret ved en tagrytter af træ og kobber. Alle tagene blev opført med stejle hældninger, og Inspektoratet betingede sig, at tagfladerne blev ekstra forankrede, så de ikke kunne styrte ned i tilfælde af brand. Hele klosterbebyggelsen blev værnet mod Strandvejen af en hegnsmur med indgangsportal.

I 1929 ansøgte søstrene om tilladelse til at opsætte et muret kapel med madonnafigur på nordmuren. De ansøgte også om at bygge et hønsehus af træ langs muren mod Strandvejen.  I byggesagen er der ingen deciderede planer over havens indretning. Det er dog sandsynligt, at haven både har været brugt rekreativt til ophold for patienter og nyttigt til lidt havebrug.

Kulturmiljøets arkitektur

Sankt Joseph Søstrenes Kloster er opført i den tidstypiske stilart historicisme. Bebyggelsen er lukket som en borg eller netop et kloster, har høj og imposant tagrejsning og markante symmetriske facader med store kurvehanks- og spidsbuede vinduesåbninger med småsprossede ruder. Hovedbygningens oprindelige dørparti består af en centralt placeret dobbeltport med overliggende dekoration og vinduesparti. Bygningen har desuden frontkvist, høj kælder og en aflukket indre gård med klosterrundgang.

Kirkebygningen skiller sig ud med tagrytter og smalle, spidsbuede (nygotiske) vinduer. Modsat Strandvejen ses kirkens apsis. Præsteboligen skiller sig også ud med tagets pyramideagtige form og bygningskroppen, der består af fire gavlkviste.

Bygningerne er opført i røde tegl og har skifertage med kviste.

Bag de oprindelige bygninger blev omkring 1970 opført et lavt byggeri, der var placeret i en vinkel mod nordvest. Disse bygninger blev revet ned i forbindelse med ombygningen.

Sankt Joseph Søstrene

Sankt Joseph Søstrene kom til Danmark i 1856. Det var bare 7 år efter, at der med grundloven blev indført religionsfrihed. Søstrene boede først ved Sankt Annæ Plads og havde kontakt til den katolske kirke Sankt Ansgar. Søstrene klarede sig ved at brodere og undervise i sprog, og begyndte også at tage sig af handicappede og syge børn. I 1873 indviede søstrenes et lille Sankt Joseph Hospital i København med plads til seks beboere. Søstrene blev anerkendt som gode sygeplejere og åbnede også børnehjem og skoler. I 1904 ansøgte søstrene Magistraten om byggetilladelse til et nyt Sankt Joseph Hospital på Strandvejen 91.

Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund stammer fra 1650. Ordenssamfundet blev oprettet i Frankrig med det formål at afhjælpe elendigheden efter 30-årskrigens hærgen. Sankt Joseph Søstrene blev den første kirkelige orden, hvor søstre fik mulighed for at virke uden for klostrenes mure. ​