Change language

Header menu

Hundredvis af tønder på havnekajen

Denne tønde blev fundet ved udgravning af et boltværk fra midten af 1700 tallet.

Københavns Museum foretog i 2013 arkæologiske undersøgelser på Krøyers Plads på Christianshavn, hvor der skulle bygges nye boliger. 
Blandt de mange fund fra pladsen er denne tønde, der blev fundet ved udgravning af et bolværk fra midten af 1700-tallet. Krøyers Plads var i 17- og 1800-tallet anløbsplads for skibe, der sejlede på de nordatlantiske handelsruter. Tønden har formodentlig været brugt til transport af varer og har måske indeholdt hvaltran eller spæk. På malerier og fotografier helt frem til 1900-tallet kan man se hundredvis af sådanne tønder opstillet på havnekajen.

Senere er tønden blevet genbrugt som afløb på kajen bagved bolværket. I den forbindelse er der boret en masse små huller i siden så vandet kunne dræne ud. Tønden var praktisk placeret under kajbelægningen i en trækasse, så den kunne tages op og tømmes for sand og skidt. Jorden i tønden indeholdt mange hugspåner. Det er muligvis rester fra det tømrerarbejde, der knyttede sig til Krøyers Plads anden funktion som skibsværft.

Mens tønden var nedgravet har den omgivende jord skabt et fugtigt og iltfattigt miljø, som har beskyttet træet mod nedbrydning. Så snart tønden blev udgravet gik nedbrydningen i gang. Derfor skal udgravet træ hurtigt indpakkes for at bevare fugtigheden og derefter konserveres for at kunne bevares. Denne tønde var dog i forvejen så beskadiget, at konservering ville være for stor en omkostning i lyset af, at der allerede findes lignende tønder bevaret på museer. Derfor stod tønden en overgang på museets forplads, indtil den blev smidt ud.

Den største og afsluttende etape af undersøgelsen på Krøyers Plads gennemførtes fra 1. oktober 2013 og året ud.