Change language

Header menu

Assistens Kirkegård-udgravningen

  • Guldring, Assistens, begravelse, udgravniger
Udgravningerne på Assistens Kirkegård fra 2009 til 2011 har åbnet op for helt ny viden om fortidens sygdomsbehandling.

Københavns Museums arkæologer gravede på Assistens Kirkegård fra december 2009 til januar 2011. I forbindelse med udgravningerne til den nye metrocityring ved Nørrebros Runddel fik Københavns Museum en unik mulighed for at få indblik i den viden gravene gemmer på. Alt hvad der er blevet fundet under udgravningerne er blevet undersøgt og analyseret og derefter blevet begravet igen. Se videoer fra udgravningen via links nederst på siden.

Arkæologerne graver sidste århundrede frem

De arkæologiske udgravninger har fundet sted på en del af kirkegården, der kun har været i brug fra begyndelsen af 1800-tallet til slutningen af 1900-tallet. Derfor vil disse udgravninger modsat udgravningerne ved Kongens Nytorv, Gammel Strand og Rådhuspladsen give viden om Københavns nyere historie.

Skeletter afslører historier

Omkring 1000 skeletter og alle genstandene fra udgravningerne er blevet registreret. Undersøgelser af fundene kan fortælle meget om sundhedstilstandene i København i forskellige perioder og hos forskellige sociale grupper. Skeletterne kan også fortælle, hvordan man indenfor sygehusvæsenet har behandlet sygdomme gennem tiden.

Sorg og død

Arkæologien på kirkegården åbner for et væld af viden om tidligere tiders begravelsesskikke og deres forandring over tid. Gennem undersøgelser af hvordan mennesker er blevet begravet forskelligt, kan vi få kendskab til, hvordan man tidligere har forholdt sig til sorg, de afdøde og pårørende. Det er noget, som ikke altid fremgår af skriftligt materiale, og som derfor at vigtigt at dokumentere.