Change language

Header menu

Arkæologi

Københavns Museum har det arkæologiske ansvar for København og Frederiksberg kommuner. Kig her, hvis du skal bygge og grave i jorden.

Københavns Museum har det arkæologiske ansvar for København og Frederiksberg kommuner. Det betyder, at museet inddrages, når der er høringer i forbindelse med lokal- og kommuneplaner. Her tager museet stilling til den aktuelle udvikling i kommunerne og vurderer løbende muligheden for, at fortidsminder bliver berørt.

For bygherrer

Private kan også nyde godt af museets ekspertise. I forbindelse med ejendomshandler kan potentielle købere henvende sig til museet og få afklaret, om planlagte arbejder berører fortidsminder. Ad den vej kan man tidligt få afklaret, om arkæologiske undersøgelser bliver nødvendige, og den kommende bygherre kan tilrettelægge sit arbejde efter det.

Alle bygherrer kan henvende sig til museet og bede museet give en udtalelse om muligheden for tilstedeværelsen af fortidsminder på en grund. Museet baserer i første omgang udtalelsen på en arkivalsk kontrol af det berørte område.

Museet kan herefter anbefale, at der foretages en forundersøgelse på arealet. Dette er frivilligt for bygherre. Fordelen for bygherre er, at tilstedeværelsen af fortidsminder afklares, og man undgår at standse arbejdet, hvis ukendte arkæologiske levn dukker op.

I det hele taget er en tidlig dialog mellem bygherre og museet en fordel. Bygherre finder ud af, om der skal foretages arkæologiske undersøgelser på matriklen og kan vælge enten at ændre sine arbejder for at undgå fortidsminderne eller bede museet om at iværksætte arkæologiske undersøgelser. Det bør gøres i god tid, før anlægsarbejdetsstarter, så arbejdet ikke forsinkes.  

Er du bygherre

- eller har du et spørgsmål angående udgravninger og arkæologi i Københavns eller Frederiksberg Kommune - kan du få flere informationer hos museets sagsbehandler inden for arkæologi:

Skriv til kulturarv@kk.dk eller ring til:

  • Jane Jark Jensen: tlf.: +45 26 88 07 74 (leder for arkæologisk administration og udgravninger)

  • Gunvor Christiansen: tlf.: +45 20 37 83 19 (leder for samlinger, kulturmiljø og feltarkæologi)